สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2564
  • รับชม : 278 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดการเผา ปี 2564 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านการจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยสามารถจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ โดยมีชุมชนต้นแบบแนบท้ายตามรายละเอียดที่ส่งมาท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ