สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2564
  • รับชม : 241 ครั้ง

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการรับสมัครอบรมและทดสอบให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ รุ่นที่ 3/2564 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. และผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โดยรายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โทร. 0-5352-5548 ต่อ 106

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ