สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • รับชม : 129 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร. 0-2547-1000 ต่อ 8704, 8705, 8707, 8731

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ