องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • รับชม : 418 ครั้ง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของสวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แปลงปี 2526 รวม 49 กอง จำนวน 3410 ท่อน ปริมาตร 314.12 ลบ.ม. กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ระหว่าง 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่หาด-แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ โทร. 0-5324-5356

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ