สำนักงาน ป.ป.ช. ลำพูน ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • รับชม : 227 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและปลุกกระแสแนวคิดการเป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 053-000030

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ