ประกวดเรียงความหัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด - 19"

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2564
  • รับชม : 448 ครั้ง

คณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง "วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)" ประกาศประกวดเรียงความ หัวข้อ "สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในวิกฤตโควิด - 19" ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทร. 0-2242-5900 ต่อ 5241

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ