คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าท้องถิ่น ประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2564
  • รับชม : 236 ครั้ง

          คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าท้องถิ่น ประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า Thailand  Rabies Awards 2021 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก 14 แห่ง

                    คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการ Thailand  Rabies Awards 2021 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อทำการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 14 แห่ง แบ่งเป็น ประเภท เทศบาล 8 แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง

                  รางวัล ในประเภทเทศบาล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ เทศบาลเมืองกะทู้  จ.ภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าพระ จ.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา รางวัลชมเชย มี 5 รางวัลได้แก่ เทศบาลตำบลพระอินทราชา จ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ เทศบาลตำบลบ้านแซว จ.เชียงราย เทศบาลเมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย และเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

                 รางวัล ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.  มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จ.ศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  จ.สมุทรสงคราม  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จ.เชียงราย  รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  จ.บึงกาฬ  องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์  จ.กำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน จ.สุราษฎร์ธานี .   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ