มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ รับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2564
  • รับชม : 377 ครั้ง

             มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครผู้ขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 – 21 ก.พ. 2565

              ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  ประธานอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เผยว่า มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการให้ทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ( นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ) ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในประเทศไทย เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 – 21 ก.พ. 2565 โดยโครงการแต่ละโครงการจะได้รับทุนไม่เกิน 20,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งดแรก จะมอบให้เมื่อคณะกรรมการตัดสินให้ทุน โดยจะให้ทุน 10,000 บาท จะมอบเงินงวดที่ 2 เมื่อส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ อีก 10,000 บาท

           ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียด และสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 ( กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง ) ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5241 5243 ( ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ : www.parliament.go.th  ) และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  ได้ที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 .  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ