สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2564
  • รับชม : 156 ครั้ง

       สถานีพัฒนาที่ดินมีความประสงค์จะจัดการประกวดราคาสำหรับจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ประกวดโดยวิธีแบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถยื่นเสนอราคา ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

       นางสุพัตรา  บุรีรัตน์  ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน เผยว่า สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน มีความประสงค์ จะจัดจัดการประกวดราคาสำหรับจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ( E - Bidding ) ราคากลาง จำนวน 886,400 บาท  จำนวน 1 คัน ประกวดโดยวิธีแบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถยื่นเสนอราคา ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.lumphunldd.go.th  และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-096046 - 47 ในวัน และเวลาราชการ .   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ