ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2565
  • รับชม : 52 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2565   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 8140

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด
10  เอกสาร-10 ดาวน์โหลด
11  เอกสาร-11 ดาวน์โหลด
12  เอกสาร-12 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ