สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกวดราคาจัดสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2565
  • รับชม : 345 ครั้ง

                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจสามารถดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 25 ก.พ. 2565 และยื่นเสนอราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

                   นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน  เผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง จัดประกวดราคาด้วยวิธียื่นซองราคา โดยคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  18,159,000.00 บาท ( สิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท )

                   ผู้สนใจสามารถดูสถานที่ก่อสร้าง ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด หมู่ 6 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. และเสนอราคาจัดสร้าง ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  ที่อาคารเลขที่ 263 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยผู้เสนอราคาจะต้องซื้อเอกสารประกวดราคา ชุดละ 10,000 บาท  ซึ่งจะเปิดจำหน่าย ในวันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. และสามารถดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ : www.lpnphcoop.or.th   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 093 656 , 053-093788 ในวัน และเวลาราชการ .

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ