อบต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์จำนวน  217 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2565
  • รับชม : 269 ครั้ง

    องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ จะขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์จำนวน  217 รายการจำหน่ายในวันที่ 8 มีนาคม 2565  โดยผู้สนใจสามารถดูพัสดุได้ จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565
     องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ จะขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์จำนวน  217 รายการราคากลาง / ราคาขั้นต่ำ ที่จะยายทอดตลาด จำนวน 7,370 บาท  ผู้สนใจสามารถดูพัสดุได้ จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565 หรือ เว็บไซต์  :  www.nkjd.go.th  ทาง facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์   และประมูลพัสดุ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์  เริ่มประมูล เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง อบต.นครเจดีย์ ทางหมายเลขโทรศัพท์  081 - 1717783 .  
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ