โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์จำนวน  125 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2565
  • รับชม : 233 ครั้ง

             โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ ( เสื่อมสภาพ ) จำนวน  125 รายการ ผู้สนใจสามารถดูพัสดุ ได้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 และประมูลเสนอราคา ในวันที่ 16 มีนาคม 2565  

              โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีความประสงค์ จะขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ ( เสื่อมสภาพ ) จำนวน  125 รายการ ราคากลางในการขายทอดตลาด 57,399 บาท ผู้สนใจสามารถดูพัสดุได้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2565 หรือ เว็บไซต์  :  www.mth.go.th และประมูลพัสดุ ในวันที่ 16  มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมแม่ทาพิมาน  ชั้น 2  โรงพยาบาลแม่ทา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา หมายเลขโทรศัพท์  053 – 976 000 ต่อ 102 . 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ