องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน จำนวน 32 กอง 1,919 ท่อน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2565
  • รับชม : 150 ครั้ง

       องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน จำนวน 32 กอง 1,919 ท่อน ในโยจะประมูลวันที่  1 เมษายน นี้ ที่สวนป่าแม่หาด – แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

        นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ แจ้งว่า  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเปิดประมูล เพื่อจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสาง แบบตลาดกลางค้าไม้ บล็อก 19 รวม 32 กอง จำนวน 1,919 ท่อน ปริมาตร 188.71 ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันศุกร์ ที่  1  เมษายน 2565 ที่สวนป่าแม่หาด – แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน หมายเลขโทรศัพท์  :  053 – 245 356 ในวัน เวลาราชการ .   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ