สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะ ( รถยนต์ตู้ ) จำนวน 1 คัน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2565
  • รับชม : 259 ครั้ง

       สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะ ( รถยนต์ตู้ ) จำนวน 1 คัน กำหนดราคาขั้นต่ำ 90,000 บาท ประมูลในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

      นางปรารถนา  ชัยญานะ  ปฏิรูปที่ดิน แจ้งว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะ ( รถยนต์ตู้ )  ณ อาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน เลขที่ 208 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 คัน กำหนดประมูลในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน เสนอราคาขั้นต่ำเริ่มต้น 90,000 บาท โดยผู้ประมูลสามารถดูสภาพยานพาหนะได้ในวันประมูล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และเริ่มเสนอราคา ตั้งแต่เวลา 10.30 น. จนเสร็จสิ้นการประมูล โดยผู้ประมูลต้องวางหลักประกัน เป็นเงินสด 10,000 บาท ในวันประมูล มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเสนอราคา และสำนักงานฯ จะคืนเงินให้เมื่อเสร็จสิ้นการประมูล ส่วนผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องชำระเงิน ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ประมูล เมื่อชำระเงินแล้วจะได้รับเงินที่วางประกันไว้เต็มจำนวน .

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ