องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน จำนวน 33 กอง 1,980 ท่อน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2565
  • รับชม : 195 ครั้ง

        องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน จำนวน 33 กอง 1,980 ท่อน ในโดยจะประมูลวันที่  30 พฤษภาคม  นี้ ที่สวนป่าแม่หาด – แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

         นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ แจ้งว่า  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเปิดประมูล เพื่อจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แบบตลาดกลางค้าไม้ รวม 33 กอง จำนวน 1,980 ท่อน ปริมาตร 200.80 ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันจันทร์ ที่  30 พฤษภาคม 2565 ที่สวนป่าแม่หาด – แม่ก้อ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน หมายเลขโทรศัพท์  :  053 – 245 356 ในวัน เวลาราชการ .  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ