องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน จำนวน 23 กอง 854 ท่อน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2565
  • รับชม : 160 ครั้ง

        องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน 23 กอง จำนวน 854 ท่อน โดยจะประมูลวันที่ 9 มิถุนายน  นี้ ที่สวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

         นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ แจ้งว่า  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเปิดประมูล เพื่อจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของสวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 23 กอง จำนวน 854 ท่อน ปริมาตร 145.270 ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวัน พฤหัสบดี ที่  9 มิถุนายน 2565 ที่สวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน หมายเลขโทรศัพท์  :  053 – 245 356 ในวัน เวลาราชการ .  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ