สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2565
  • รับชม : 248 ครั้ง

       นายนพดล  ศรีมาเกิด  ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน เผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และจิตวิทยา เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่าง  18 - 22  กรกฎาคม  2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ( ใกล้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์. 0-5352-5517 ต่อ 18 ในวัน และเวลาราชการ .

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ