องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน จำนวน 41 กอง 1,600 ท่อน

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 2565
  • รับชม : 117 ครั้ง

        องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เปิดประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน จำนวน 41 กอง 1,600 ท่อน ในโดยจะประมูลในวันพุธที่  10 สิงหาคม 2565 ที่สวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

         นายไพศาล  ไชยสาร ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ แจ้งว่า  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะเปิดประมูล เพื่อจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ แปลงปี 2518 รวม 41 กอง จำนวน 1,600 ท่อน ปริมาตร 259.61 ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่สวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน หมายเลขโทรศัพท์  :  053 – 245 356 ในวัน เวลาราชการ .

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ