ในโอกาส นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

  • ภาพจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 994 ครั้ง

 โดย นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้นโบายการขับเคลื่อน สวท.แม่ฮ่องสอนต่อจากนี้ ว่าจะพัฒนา สวท.แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด " สวท. มีชีวิต " โดยมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึง และดึงดูดความสนใจของประชาชน เพื่อที่ สวท.แม่ฮ่องสอน จะได้เป็นช่องทางในการสร้างความเข้าใจ นำนโยบายของรัฐบาลสู่พี่น้องประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ