สวท.แม่ฮ่องสอน จัดพิธี รับ – ส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีฯ มุ่งสู่เป้าหมาย สวท.มีชีวิต

  • ภาพจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 918 ครั้ง

นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (เชียงใหม่) กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี รับ – ส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สวท.แม่ฮ่องสอน) ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยเป็นการ รับ – ส่งมอบงาน ระหว่าง นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวท.แม่ฮ่องสอน และนายธนพล ก้อนสมบัติ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สวท.แม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวแสดงความยินดี พร้อมกล่าวว่า การจัดพิธีส่งมอบงาน เพื่อขับเคลื่อนสานต่องานปัจจุบัน และพัฒนาต่อยอดการทำงานของ สวท.แม่ฮ่องสอน ให้บรรลุลุล่วงสู่ประโยชน์ของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

ด้าน นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผู้อำนวยการ สวท.แม่ฮ่องสอน กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนา สวท.แม่ฮ่องสอน ว่า จะสานต่องาน และเติมเต็ม สวท. แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิดในการทำให้ สวท.มีชีวิต เปรียบเสมือนเป็นคนๆหนึ่ง ที่มีลมหายใจ มีเสียง มีเพื่อน มีพี่มีน้อง โดยต้องการให้ สวท.แม่ฮ่องสอน มีคาแรกเตอร์ที่น่ารักสดใส และมีความรู้

ซึ่งการจะพัฒนาตามแนวคิดดังกล่าว จากนี้ไปจะเน้นส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันระหว่างทีมงาน สวท.แม่ฮ่องสอน ในทุกมิติ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถรอบด้าน เพิ่มนักจัดรายการหน้าใหม่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ฟัง เพื่อให้ สวท.แม่ฮ่องสอน มีสีสันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จะเร่งสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน สิ่งชุมชนอยากรู้ ต้องการรู้ และควรรู้ เป็นต้น

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ