COVID-19 จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มีผู้ป่วยจำนวน 153 ราย รักษาหายแล้ว 81 ราย เสียชีวิต 1 ราย และยังอยู่ระหว่างรักษา 71 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 65 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดเผย ว่าในวันนี้(31 ก.ค. 64) มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด จำนวน 72 ราย พบผู้ติตเชื้อ 2 ราย เป็นป่วยมาจากต่างจังหวัดทั้ง 2 ราย และรับผู้ป่วยที่มีผลการตรวจยืนยันด้วย RT-PCR จากต่างจังหวัดอีก 3 ราย รวมผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 5 ราย
           สรุป สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัดตั้งแต่เดือนเมษายน จำนวน 153 ราย รักษาหายแล้ว 81 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 71 ราย  รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 11 ราย รพ.แม่สะเรียง 8 ราย รพ.ปาย 12 ราย รพ.ขุนยวม 1 ราย และ รพ.สนาม 39 ราย
          โดยผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 71 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 59 ราย ปานกลาง 10 ราย และรุนแรง 2 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ