จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาพื้นที่จุดชมวิวสันวัวตอ อำเภอปางมะผ้า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แหล่งใหม่ของจังหวัด ในอนาคต

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 112 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เดินทางตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่ ณ จุดชมวิวสันวัวตอ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า บริเวณโดยรอบจุดชมวิวสันวัวตอ บางส่วน เป็นพื้นที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่มานานแล้ว จึงต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการทำให้ราษฎรสามารถดำรงชีพและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อให้ราษฎรใช้พื้นที่ที่จัดสรรให้ในลักษณะของแปลงรวม ให้ราษฎรสามารถอยู่กับป่าได้

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวทางจะพัฒนาจุดชมวิวสันวัวตอ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แหล่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งจากการสำรวจเส้นทาง จากเส้นทาง ถ้ำลอด-บ้านยาป่าแหน -บ้านผาเจริญ บ้านแม่ละนา- บ้านจ่าโบ่  มีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  เป็นเส้นทางที่มีป่าอุดมสมบูรณ์และสวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์  และออฟโรด ซึ่งจุดชมวิวสันวัวตอ น่าจะเป็นศูนย์กลางในการต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือเป็นจุดพักแวะระหว่างทางได้

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระบุว่า ขณะนี้หน่วยงานที่ดูแล กำลังอยู่ในช่วงของการปรับพื้นที่  เพื่อให้มีจุดชมวิวที่สวยงามและโดดเด่น โดยได้มีการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย รอบๆบริเวณจุดชมวิวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้บานสะพรั่งเต็มพื้นที่ เป็นการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวล่วงหน้า  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้ร่วมกันในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นำเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด ฯ และแผนพัฒนาของกรมป่าไม้ เพื่อจะได้จัดหางบประมาณมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมั่นว่า ในอนาคตอันใกล้ หากมีการขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ จุดชมวิว สันวัวตอแห่งนี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ