พาณิชย์ฯแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 "The Hybrid Edition") ผ่านระบบ Zoom การเจรจาซื้อขายแบบออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 64 ครั้ง

    นางสาวยุพา  นาคา พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 "The Hybrid Edition") ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3  โดยมีนายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานฯ

    ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้ปรับรูปแบบการจัดงานใหม่ในลักษณะไฮบริด เพื่อรองรับชีวิตวิถี New Normal ภายใต้ ชื่องาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2022 จัดให้มีการเจรจาซื้อขายแบบออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ ซึ่งเป็นเวทีการค้าระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ซุปเปอร์สโตร์ ฯลฯ ได้มาค้นหาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเจรจากับผู้ผลิตรายใหม่ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสรู้จักนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ พร้อมอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากบริษัทที่ต้องการแสวงหาโอกาสในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าร่วมแสดงสินค้าแบบออฟไลน์จำนวน 708 บริษัท โดยเป็นผู้ประกอบการไทย 664 บริษัท และตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติจาก 15 ประเทศ 44 บริษัท ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (KM) ประเทศเยอรมนี

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ