ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผาบ่อง จัดพิธีเลี้ยงเจ้าเมือง ประจำปี 2565 แบบ New Normal สืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 60 ครั้ง

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำชาวบ้าน ร่วมพิธีเลี้ยงเจ้าเมือง ประจำปี 2565 ณ ศาลเจ้าเมืองประจำหมู่บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่ ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการจำกัดผู้ที่มาร่วมพิธี ไม่ให้มีจำนวนเกิน 50 คน ทุกคนที่มาร่วมพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัย

    สำหรับพิธีเลี้ยงเจ้าเมืองประจำปีของหมู่บ้านผาบ่อง มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน ขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายให้ออกไปจากชุมชน สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน และเป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพและตอบแทนที่เจ้าเมืองช่วยปกปักรักษา ดูแลคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขในรอบปีอ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ