จ.แม่ฮ่องสอน จัดงาน “มหัศจรรย์ศิลปะแห่งศรัทธา มหกรรมนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต แม่ฮ่องสอน 2565

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 135 ครั้ง

    วันนี้ (20 พ.ค. 65) นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์ศิลปะแห่งศรัทธา มหกรรมนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต แม่ฮ่องสอน 65”  ภายใต้โครงการ สืบสาน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ อาคารหอประชุมเสรี พิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต   อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์

    การแสดงรำนกกิ่งกะหร่า-รำโต เป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการสืบทอด สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีมาตั้งแต่โบราณ ตามตำนานความเชื่อ ความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดของชาวไทใหญ่ แฝงด้วยภูมิปัญญาอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่อย่างโดดเด่น สวยงาม ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่า       การร่ายรำ ดนตรีประกอบ เป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชม สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น และสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี

    ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดรำนกกิ่งกะหร่า ประเภทเยาวชน เข้าแข่งขันจำนวน 9 ทีม ประเภทประชาชน จำนวน 7 ทีม กิจกรรมประกวดรำโต ประเภทเยาวชน จำนวน 7 ทีม และการประกวดภาพถ่าย นกกิ่งกะหร่า-ตัวโต โดยโพสภาพถ่ายในเฟสบุ๊ค ติดแฮชแท็ก นกกิ่งกะหร่าตัวโต/สำนักงานวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ