คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ชื่นชมบ้านผาบ่อง เป็นชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่าง พร้อมร่วมประชุม หาแนวทางในการส่งเสริมและ พัฒนาสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 68 ครั้ง

ช่วงบ่าย วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำคณะกรรมหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และชาวบ้านผาบ่อง ร่วมให้การต้อนรับ นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในการเดินทางลงพื้นที่บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยคณะ ฯ ได้เข้าร่วมประชุม หารือ และรับทราบประเด็นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนตำบลผาบ่อง  

     นางสิรินทร รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ได้กล่าวชื่นชม ชุมชนบ้านผาบ่อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนต้นแบบ “ เที่ยวชุมชน ยลวิถี " ชุมชนไทใหญ่ทาวน์ ชุมชนท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าบ้านผาบ่อง เป็นชุมชนท่องเที่ยวตัวอย่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องด้วยมีผู้นำที่เข้มแข็ง เน้นการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ และสร้างมีส่วนร่วมในชุมชน สร้างความสุข เศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน

       บ้านผาบ่อง อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 15 นาที บ้านผาบ่อง เป็นชุมชนเล็กๆ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า ซึ่งส่วนใหญ่ ชาวบ้าน คือ ชาวไตหรือไทใหญ่และชาวปกาเกอะญอ อาศัยอยู่ร่วมกันมีความสุข ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ อย่างประเพณีปอยส่างลองหรือบวชลูกแก้ว บ้านผาบ่อง สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือค้างคืนโดยทางชุมชนมีที่พักให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่อบอุ่น โดยมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อมาเที่ยวบ้านผาบ่อง คือ สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข สะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่งข้าวโอบล้อมไปด้วยขุนเขา สดชื่นด้วยบรรยากาศที่แสนบริสุทธิ์และความเป็นธรรมชาติ 

     ก่อนถึงตัวหมู่บ้านยังมีจุดท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ เช่น น้ำพุร้อนผาบ่อง จุดชมวิวผาบ่อง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมี กาดซอกจ่า ตลาดนัดวิถีชมุชนของบ้านผาบ่อง ซึ่งจะเปิดทุกวัน ศุกร์ เสาร์ ตั้งอยู่ที่ ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่อง เพื่อให้ชาวบ้านได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตร มาวางจำหน่าย รวมถึงอาหารของชาวไทใหญ่และอาหารพื้นเมือง

     บ้านผาบ่อง มีศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทใหญ่บ้านผาบ่อง มีการขยายผลให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสู่การพัฒนาที่ยังยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ