วธ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า - ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอด ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 842 ครั้ง

    วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า - ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ สืบสาน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการค่าใช้จ่าย       ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

   กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาองค์ความรู้ ศิลปะ การแสดงนกกิ่งกะหร่า - ตัวโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565

    กิจกรรมที่ 2 มหกรรมนกกิ่งกะหร่า - ตัวโต จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

    กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า - ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม

  ในส่วนของการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสกัดองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงนกกิ่งกะหร่า - ตัวโต อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่โดดเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับพื้นที่ต่อไปในอนาคต ประกอบกับเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า คงความงดงามของวัฒนธรรมส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ