จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 806 ครั้ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นฝ่ายเลขานุการ และส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมก่อนลงพื้นที่เพื่อประเมินตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ต่อมาในเวลา 10.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ บ้านทุ่งมะส้าน หมู่ที่ 5 ตำห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร ให้การนำเสนอข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหมู่บ้าน ในการให้คะแนนผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข "ดีเด่น และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ