จ.แม่ฮ่องสอนจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน หวังลดภาระหนี้สินกว่า 100 ล้านบาท

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1168 ครั้ง

    วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน ผ่านระบบวีดีโอ conference โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชน  ณ อาคารหอประชุมเสรีพิทักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน

    การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยุติธรรมพบประชาชนในครั้งนี้     ประกอบด้วย พิธีการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 9 ราย กว่า 3 แสนบาท การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในแต่ละอำเภอ การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 12 หน่วยงาน และได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน จำนวน 538 ราย มูลหนี้กว่า 100 ล้านบาท

 ทั้งนี้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับความช่วยเหลือให้มีการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้ ช่วยเหลือลดภาระให้กับลูกหนี้ ให้ลูกหนี้เจ้าหนี้เจรจายุติข้อพิพาท ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย หากตกลงกันได้จะมีผลให้ไม่ถูกฟ้องคดีหรืองดการบังคับคดี ตลอดจนเกิดการถอนการยึดทรัพย์ ถอนการอายัดสิทธิเรียกร้อง และถอนการบังคับคดี เป็นการประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฟ้องร้องคดี นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ