สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1108 ครั้ง

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565. นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวพชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ แก่ Smart Farmer จำนวน 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ในด้านเพิ่มประสิทธิการผลิต สร้างพื้นฐานในการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ