จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติ โดยความสมัครใจ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1092 ครั้ง

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการโรคติดติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ได้ประชุม พิจารณา การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติ โดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังและกำกับติดตามมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม้จะมีมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวแล้ว ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชน สถานที่แออัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขวัญกมล ชื่นสนธิพันธุ์
ผู้เรียบเรียง : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ