ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดของกลาง

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • รับชม : 480 ครั้ง

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดของกลาง 2 รายการ ในวันที่ 29 ต.ค. 64 (รายละเอียดตามเอกสาร)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ