ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จะทำการขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 1 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2564
  • รับชม : 290 ครั้ง

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จะทำการขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 1 รายการ (โคพันธุ์พื้นเมือง เพศผู้ 7 ตัว) ในวันที่ 11 พ.ย. 64

รายละเอียดตามประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ