เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จะเปิดประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ฆ่าสัตว์

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2565
  • รับชม : 598 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จะเปิดประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อการฆ่าสัตว์ พร้อมอุปกรณ์ฆ่าสัตว์ ผู้สนใจยื่นใบเสนอราคาภายในวันที่ 7 ก.พ. 65

รายละเอียดตามภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ