ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2563
  • รับชม : 267 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ