สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2563
  • รับชม : 221 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน นายจ้าง/สถานประกอบการใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับคำปรึกษา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้นที่ 1 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 053-611972

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ