สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญชวนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาด จ.สมุทปราการ

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • รับชม : 212 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ????????ขอเชิญชวนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดทิพย์นิมิต จ.สมุทปราการ

เพื่อให้มีช่องทางและพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. ตลาดทิพย์นิมิตร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563 และให้เกษตรกรที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานฯ มาร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่

2. ตลาดทิพย์นิมิตสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการโดยไม่คิดค่าเช่าที่เป็นเวลา 3 เดือน (13 พ.ย. 63 - 20 ก.พ.64) จำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (นาทีทองลุ้นโชคแจกคูปองเงินสด) รวมถึงช่วยเหลืออำนวยความสะดวกโดยการหาที่พักในบริเวณใกล้เคียง และหากเกษตรกรประสงค์ขายสินค้าต่อ จะลดค่าเช่าพื้นที่ลงร้อยละ 50 เป็นเวลา 10 เดือน (20 ก.พ.64 – 31 ธ.ค.64)

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้ที่

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

????????ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ