การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2563
  • รับชม : 199 ครั้ง

 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔

จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านศาสนา

๒. ด้านศิลปะ

๓. ด้านวัฒนธรรม

รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูล ไปยัง ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ