สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2563
  • รับชม : 257 ครั้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท/เดือน

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุ ไม่ต่ำกว่า25 ถึง 55 ปีบริบูรณ์ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากงาน ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีเอกสารแสดงการปลดเป็นทหารกองหนุน

รับสมัคร 17 - 23 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 114 ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม 053-611332

**ไม่เสียค่าะรรมเนียมในการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ