ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แจ้งปิดให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • รับชม : 305 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แจ้งปิดให้บริการ ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นการปิดให้บริการ ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษ และในวันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563  ชั้น 1 เปิดบริการพื้นที่ ตามปกติ แต่งดให้บริการยืม - คืน และสมัครสมาชิก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ