สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  • ประกาศจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 241 ครั้ง

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด แบบเสนอประวัติ (บุคคล) เเละรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.m-culture.go.th/evaluate/ewt_news.php?nid=762...

            รับสมัครถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ โดยสามารถส่งแบบเสนอประวัติ (บุคคล) ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น ๑ หลังเดิม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ