ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์จะรับโอนย้าย พนักงานครู ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
4 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง จํานวน ๔ ตําแหน่ง ๕ อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!