สวท.แม่สะเรียง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2564
  • รับชม : 74 ครั้ง

   ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน สวท.แม่สะเรียง ได้ร่วมกันจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ บริเวณหน้าทางเดินอาคารสำนักงาน และตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธรอักษาพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ