บุคลากรสวท.แม่สะเรียง รับวัคซีนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2564
  • รับชม : 80 ครั้ง

เจ้าหน้าที่และบุคลากร สวท.แม่สะเรียง ได้รับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด 19 ในการปฏิบัติงานที่ สวท.แม่สะเรียง เมื่อบ่ายวันที่ 9 กรกฏาคม 2564

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ