สวท.แม่สะเรียง ขับเคลื่อนพัฒนางาน

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2564
  • รับชม : 103 ครั้ง

นายสมชาย เกิงฝาก รักษาการ ผอ.สวท.แม่สะเรียง  ประชุมเจ้าหน้าที่บุคลากรของสวท.แม่สะเรียง ในการขับเคลื่อนพัฒนางานของสวท.แม่สะเรียง ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุ สวท.แม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเช้าวันที่ 9 กรกฏาคม 2564

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ