คณะสวท.แม่สะเรียง ร่วมถวายเทียนพรรษาปี 64

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564
  • รับชม : 79 ครั้ง

นายสมชาย เกิงฝาก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวท.แม่สะเรียง ร่วมกันถวายเทียนพรรษาประจำปี 2564 แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดแม่หาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00น. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมอันดีงาม

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ