โรงพยาบาลสบเมยแจ้งการเปลี่ยนวันเวลาการให้บริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 372 ครั้ง

โรงพยาบาลสบเมยคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มงานการพยาบาล ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเชิงรุก เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย (New Normal) ดังนี้

         

วันจันทร์ - อังคาร   ดำเนินการเยี่ยมบ้าน / ออกพื้นที่ / ออกหน่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

          วันพุทธ (เช้า)  คลินิกโรคหอบหืด , คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง

          วันพุทธ (บ่าย)คลินิกวาร์ฟาริน/หัวใจ/ Stroke/NCD ที่มีภาวะแทรกซ้อน

          วันพฤหัสบดี  คลินิกโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้  , คลินิกโรคไตเรื้อรัง

วันศุกร์ คลินิกโรคความดันโลหิตสูงควบคุมไม่ได้ , คลินิกเบาหวาน

          โรงพยาบาลสบเมยจึงขอแจ้งการปรับเปลี่ยน วันเวลาในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิกโรคไม่ต่อเรื้อรัง  โทร.0 53618 080 ต่อ 117 ในวันเวลาราชการรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวอัญชลิกา ครองเกษร
ผู้เรียบเรียง : นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ