ทหารส่งมอบพันธุ์สัตว์พระราชทาน ให้แก่ 4 โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 227 ครั้ง

             วันนี้ (19 ธ.ค.63) พันโท ชุมพล อินตา รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่36 มอบพันธุ์ไก่ดำ จำนวน 225 ตัว และพันธุ์เป็ดพระราชทาน จำนวน 90 ตัว  จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน และผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโพซอ โรงเรียนบ้านแม่แคะ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

           ปัจจุบันโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่พื้นที่สูง ยังขาดแคลนแหล่งอาหารที่ใช้ในการบริโภคเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อให้ได้รับสารอาหารโปรตีนที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการตลอดจนชุมชนใกล้เคียงก็ยังคงขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก กองทัพภาคที่3 จึงจัดทำโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย และเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในการนำไปใช้ในการประกอบอาหาร อันจะทำให้ได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีคุณค่า ทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนมาศึกษานำไปปฏิบัติในชุมชนได้

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ