เฝ้ารอสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย นายก อบต.แม่สามแลบ พร้อมนำเที่ยวชมธรรมชาติสองแผ่นดิน ล่องเรือสาละวิน ชมสายน้ำแห่งชีวิต

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 5 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 326 ครั้ง

                นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เปิดเผยว่า เนื่องจากในระยะนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จึงได้มีมติให้มีการปิดการท่องเที่ยวและการพักแรม ในตำบลแม่สามแลบทุกแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว และหากสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ อบต.แม่สามแลบ มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการในเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเดิม

             ซึ่งก่อนหน้านี้ อบต.แม่สามแลบ ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำสาละวิน บริเวณท่าเรือบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ต.แม่สามแลบ  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ทั้งการจัดเตรียมเรือยนต์ขนาดใหญ่ สำหรับใช้ล่องตามแม่น้ำสาละวินที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ในฤดูหนาว จะมีสายหมอกปกคลุมตลอดลำน้ำ ไหลผ่านกลางป่าผลัดใบที่เริ่มเปลี่ยนสี  ส่วนในฤดูร้อนสายน้ำจะใสสะอาดกว่าฤดูอื่น  นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนระดับน้ำจะลดต่ำมองเห็นหาดทรายขาวละเอียดทั้งสองฝั่งสลับกับโขดหินใหญ่ นั่งเรือชมความงามของลำน้ำและทิวทัศน์ธรรมชาติริมสองฝั่งน้ำ  และวิถีชีวิตของคนสาละวิน 

              ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถล่องไปตามลำน้ำ  โดยมี 2 เส้นทางให้เที่ยวชม คือ เส้นทางที่ 1 ล่องเรือลงใต้ จุดหมายที่สบเมย ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยมาบรรจบแม่น้ำสาละวิน ใช้เวลาไปกลับประมาณ 2  ชั่วโมง หรืออีกเส้นทางหนึ่งคือ เส้นทางที่ 2 ล่องเรือขึ้นไปทางเหนือ ผ่านบ้าน ซิมูท่า บ้านแม่ปอ จนถึงบ้านท่าตาฝั่ง ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 2 ชั่วโมง เช่นกัน

              สำหรับ บ้านแม่สามแลบ ตั้งอยู่ทิศใต้ของบ้านท่าตาฝั่ง ห่างจาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ไปตามทางหลวงหมายเลข  1194  ประมาณ 47  กม. เส้นทางบางช่วงขึ้นเขาสูงชันและคดเคี้ยว การเดินทางต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ อบต.แม่สามแลบ เลขที่  416 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โทร.  052 044002 /Line สาละวิน / Facebook อบต.แม่สามแลบ หรือที่ www.maesamlab.go.th

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ